• Какви документи и какво трябва да знам при преминаване на границата?

  Лична карта, голям талон на автомобила. В Гърция през деня се шофира без светлини при ясно и хубаво време.

 • Каква екипировка ми е необходима?

  Освен екипировката за избрания от вас тип риболовен излет, вземете и подходящо облекло, съответстващо на сезона, като предварително проверите климатичната обстановка в района на Порто Лагос.

 • Мога ли да наема риболовно оборудване от вас?

  Да, при риболов с нас получавате и рибарско оборудване с условие при евентуална повреда или загуба, то да се заплати по пазарни цени.

 • Какви са правилата за движение в пристанището в случай, че наемем лодка без капитан?

  От пристанището се излиза и влиза със скорост максимум 10 км/ч. При ограничена видимост светлините са задължителни. Абсолютно забранен е риболова и спирането в пристанището. Риболова се извършва не по-близо от 100 м. встрани от фарватера (водния път за влизане в порта обозначен с вехи / фарове)

 • Колко и какви риби мога да задържа?

  Разрешеното количество е 10 кг. на лодка или 1 риба ако е тежка от 10 кг.